เข้าร่วมประชุม web Conference

cfn1

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร โดยนายพิบูลวัฒน์ ยังสุขฯ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนครได้มอบหมายให้นายวิศวะ กุลนะ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม web Conference จากห้องประชุมราชสีห์ (ห้องประชุม1) อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับตัวแทนจากส่วนราชการภายในจังหวัดสกลนคร

 cfn2

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน