จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

temple1

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยนายพิบูลวัฒน์ ยังสุขฯ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมบุคลากรศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 ร่วมกันพัฒนาและทำความสะอาดภายในบริเวณวัดและโดยรอบบริเวณ ณ วัดหนองสิม อ.เมือง จ.สกลนคร โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 75 คน

 

temple2temple3

temple4

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  รายงาน