ประชุมกลุ่มย่อย

DSCF2117

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ฯ ร่วมจัดประชุมกลุ่มย่อย คืนข้อมูล และประเมินพันธุ์ข้าวร่วมกับเกษตรกรที่ร่วมแผนงาน การจัดการเชิงบูรณาการระบบการผลิตข้าวนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยมีนายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร นางสาวพัชราภรณ์ รักชุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จ่าอากาศโทจิรวุฒ ภาสดา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายวิศวะ กุลนะ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมในการประชุมกลุ่มย่อย พร้อมด้วยคณะทำงาน นำโดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ดร.บุญรัตน์ จงดี ที่ปรึกษาแผนงาน ที่อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ และอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

nn2

nn1

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน