จัดเวที ติดตามคืนข้อมูลแก่เกษตรกร

bb

วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยนางสาวพัชราภรณ์ รักชุมฯ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุม จัดเวที ติดตามคืนข้อมูลแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการการใช้ข้อมูลภูมิอากาศและบริบทของพื้นที่สำหรับการจัดการระบบการผลิตข้าวนาน้ำฝนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ และ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน