จัดประชุมย่อยประเมินพันธุ์ข้าวฯ

2pg29

วันที่ 29 มีนาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยนางสาวพัชราภรณ์ รักชุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการฯ

นายอัธยา นักทำนา ผู้ช่วยนักวิจัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดประชุมย่อยประเมินพันธุ์ข้าว และวางแผนการดำเนินงาน ฤดูนาปี 2561 โครงการการใช้ข้อมูลภูมิอากาศและบริบทของพื้นที่สำหรับการจัดการระบบการผลิตข้าวนาน้ำฝนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ บ้านโคกสำราญ ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

pg29

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน