กิจกรรมสงกรานต์ ประจำปี 2561

songkran 1

วันที่ 11 เมษายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร จัดกิจกรรม "สงกรานต์สืบสานประเพณีไทย 2561" ฯ

 

songkran 2

songkran 3

โดยจัดกิจกรรมสรงน้ำพระและพิธีรดน้ำดำหัวเพื่อขอพรจากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนครและผู้สูงอายุเพื่อเป็นศิริมงคล