จัดประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนงานในกลุ่มข้าวเหนียว

270461

 วันที่ 27 เมษายน 2561  ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร จัดประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนงานในกลุ่มข้าวเหนียวฯ

 โดยมีศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น  ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ  ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย และศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน