ต้อนรับ รองฯกฤษณพงษ์

 

01.06.61.001

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 รองอธิบดีกรมการข้าว (นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล)

ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร และติดตามงานด้านข้าวในพื้นที่ส่วนพระองค์พระตำหนักสกลนคร จ.สกลนคร โดยมีนายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ให้การต้อนรับ

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รายงาน