ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับภาค

04.06.61.002

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร นำโดยนายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนครฯ นายเกรียงไกร คำศรี นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน นางสาวอังคณา กันทาจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวยุพดี รัตนพันธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายเกรียงศักดิ์ โน๊ตสุภา คนงานทดลองการเกษตร ได้ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับภาค ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย โดยมีนายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานซึ่งทางศูนย์ฯ ได้นำผลิตภัณฑ์จากข้าวพื้นเมือง (cereal bar)

04.06.61.001

พันธุ์ขี้ตมหอม พันธุ์ก่ำน้อย และพันธุ์เหนียวแดง มาร่วมจัดนิทรรศการแปรรูปข้าวด้วย