วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปีพุทธศักราช 2562

act01oct62 01
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.00 น. นายพิบูลวัฒน์  ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปีพุทธศักราช 2562 

 นายพิบูลวัฒน์  ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วย นางสาวสุภาภรณ์ จันทะนุด นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายวิศวะ  กุลนะ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และ นายวิริยะ  หริตวร  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปีพุทธศักราช 2562   โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ เป็นประธานในพิธี พร้อมนี้มีส่วนราชการ หน่วยงาน ภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ  ณ มณฑลพิธีหอประชุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
act01oct62 02act01oct62 03act01oct62 04act01oct62 05act01oct62 06