วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.30 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมเปิดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชก

act02oct62 01
วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.30 น. นายพิบูลวัฒน์  ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายวิริยะ  หริตวร  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมเปิดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562

นายพิบูลวัฒน์  ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายวิริยะ  หริตวร  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมเปิดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562 เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามของท้องถิ่นให้คงไว้ อีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนคร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์  เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  นายปรีชา ทองคำ ส่วนราชการ ภาคเอกชน ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมงาน ณ บริเวณปะรำพิธีเปิดงานฯ ถนนสุขเกษม สี่แยกถนนสกลนคร-นาแก จังหวัดสกลนคร

 
act02oct62 02act02oct62 03act02oct62 04act02oct62 05act02oct62 06act02oct62 07