วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนา

act03oct62 01
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. นายพิบูลวัฒน์  ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายสุรเชษฐ์  ชามนตรี  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และ จ.ท. จิรวุฒ  ภาสดา  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายพิบูลวัฒน์  ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายสุรเชษฐ์  ชามนตรี  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และ จ.ท. จิรวุฒ  ภาสดา  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ เป็นประธานในพิธี ร่วมกับข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรภาคเอกชน ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมจามจุรี1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร
act03oct62 02act03oct62 03