วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน เข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ให้กับนายสมพร ไชยศรี เนื่องจากลาออกจากราชการเพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัว

act06oct62 01

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น. นายพิบูลวัฒน์  ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน เข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ให้กับนายสมพร  ไชยศรี ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เนื่องจากลาออกจากราชการเพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัว

 นายพิบูลวัฒน์  ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน เข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ให้กับนายสมพร  ไชยศรี ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เนื่องจากลาออกจากราชการเพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัว ในงานมีพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ เสริมสิริมงคล เป็นการบำรุงขวัญถือเป็นการรวมสิริแห่งโภคทรัพย์ที่ทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรับประทานอาหารร่วมกัน ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
act06oct62 02act06oct62 03act06oct62 04