วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 07.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

act05nov62 01

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 07.00 น. นายพิบูลวัฒน์  ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด  เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

 นายพิบูลวัฒน์  ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นางสาวปิยะนุช เทียงดีฤทธิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวสุภาภรณ์ จันทะนุด นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จ.ท. จิรวุฒ  ภาสดา  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายวิศวะ กุลนะ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด  เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ เป็นประธานในพิธี ร่วมกับข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
act05nov62 02act05nov62 03act05nov62 04act05nov62 05