วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00น. เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน และคณะ

act01dec62 01
วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00น. เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน และคณะ

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00น. เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน และคณะ โดยมีอธิบดีกรมการข้าว นายสุดสาครภัทรกุลนิษฐ์ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมการข้าว ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว ผู้บริหารกรมการข้าว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ข้าราชการ พนักงาน ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น กล่าวรายงานบทบาทภารกิจหน้าที่ ผลการดำเนินงาน ของศูนย์ฯ และร่างโครงการศูนย์กระจายสินค้าภาคการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ที่ประชุมทราบ ณ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
act01dec62 02act01dec62 03act01dec62 04act01dec62 05act01dec62 06act01dec62 07