วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เข้าร่วมพิธีถวายพุ่มดอกไม้สดและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

act02dec62 01
วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เข้าร่วมพิธีถวายพุ่มดอกไม้สดและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร และนายวิริยะ หริตวร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีถวายพุ่มดอกไม้สดและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
act02dec62 02act02dec62 03act02dec62 04