วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลัยอนุสาวรีย์พระศรีสกุลวงศ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา “ค่ายศรีสกุลวงศ์” ประจำปี 2562

act03dec62 01
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลัยอนุสาวรีย์พระศรีสกุลวงศ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา “ค่ายศรีสกุลวงศ์” ประจำปี 2562

นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายวิริยะ หริตวร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลัยอนุสาวรีย์พระศรีสกุลวงศ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา “ค่ายศรีสกุลวงศ์” ประจำปี 2562 โดยมีรองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายเเดน พลตำรวจตรี นัฐ สิงห์อุดม ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร ข้าราชการพลเรือน คณะบุคคล แขกผู้มีเกียรติ  คณะแม่บ้านข้าราชการตำรวจ เข้าร่วมพิธี ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
act03dec62 02act03dec62 03act03dec62 04act03dec62 05