วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีการจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

act04dec62 01
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีการจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายวิริยะ หริตวร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีการจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน จิตอาสาพระราชทาน  และประชาชนร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครฯ ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
act04dec62 02act04dec62 03