วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมมอบปัจจัยสนับสนุนร้านมัจฉากาชาด (เหล่ากาชาด) ประจำปี 2563

act05dec62 01
วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมมอบปัจจัยสนับสนุนร้านมัจฉากาชาด (เหล่ากาชาด) ประจำปี 2563

 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมมอบปัจจัยสนับสนุนร้านมัจฉากาชาด (เหล่ากาชาด) ประจำปี 2563 ในนามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสกลนคร โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ เป็นประธาน พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ พ่อค้า ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมงาน ณ บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
act05dec62 02act05dec62 03act05dec62 04act05dec62 05