ร่วมจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเลื่อนที่ฯ ณ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ได้เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นายอดิศักดิ์  เทพอาสน์)ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในการนี้ นางสาวปิยะนุช  เทียงดีฤทธิ์  ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวสรวีย์  พลกุล นางสาวสุรีรัตน์  อุสาพรม ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ได้ให้คำแนะนำเน้นในเรื่อง โรคและแมลงที่พบได้ในนาข้าว เพื่อให้เกษตรกรได้ทราบถึงวิธีการป้องกันและกำจัด สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับนาข้าวของตนเอง นอกจากนี้ ได้นำเชื้อไตรโคเดอร์มาและนำเชื้อไตรโคเดอร์มาที่ต่อเชื้อแล้ว จำนวน 400 ถุง ไปแจกให้กับผู้เข้าร่วมงาน พร้อมได้ให้คำแนะนำวิธีการใช้เพื่อที่จะได้นำไปใช้ป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราในแปลงข้าวต่อไป