วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอัญเชิญพวงดอกไม้พระราชทาน

act10dec62 01
วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอัญเชิญพวงดอกไม้พระราชทาน

 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายวิริยะ หริตวร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมอัญเชิญพวงดอกไม้พระราชทาน ที่เทสกเจดีย์ เทสรังสีอนุสรณ์ มาถวายเป็นพุทธบูชา โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร อัญเชิญพวงดอกไม้พระราชทาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสกลนคร ข้าราชการ จิตอาสา ประชาชน ณ วัดถ้ำขาม บ้านคำข่า ตำบลไร่ อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร
act10dec62 02act10dec62 03act10dec62 04act10dec62 05