วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 19.30 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร ประจำปี ค.ศ. 2019

act11dec62 01
วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 19.30 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร ประจำปี ค.ศ. 2019

นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายวิริยะ หริตวร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร ประจำปี ค.ศ. 2019 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนคร โดยมีนายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และผู้มีเกียรติ ณ บริเวณโรงเรียนเซนต์ยอจังหวัดสกลนครแซฟสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
act11dec62 02act11dec62 03act11dec62 04