วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ รับมอบนมถุง จำนวน 250 ถุง น้ำดื่ม และขนม จากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร

act13dec62 01
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ รับมอบนมถุง จำนวน 250 ถุง น้ำดื่ม และขนม จากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร

 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายวิริยะ หริตวร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รับมอบนมถุง จำนวน 250 ถุง น้ำดื่ม และขนม จากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน เกษตรกร ผู้เข้ารับบริการ ณ จุดบริการประชาชน บริเวณหน้าศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
act13dec62 02act13dec62 03