วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการ คุมเข้มป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ 2563

act12dec62 01
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการ คุมเข้มป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ 2563

 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ จ่าอากาศโท จิรวุฒิ  ภาสดา ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการ คุมเข้มป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ 2563 โดยมีนายมนต์สิทธิ์   ไพศาลธนวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และผู้มีเกียรติ ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
act12dec62 02act12dec62 03act12dec62 04