วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเปิดจุดบริการเกษตรกร/ประชาชนในโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงฯเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2563

act14dec62 01
วันศุกร์ที่ 27  ธันวาคม 2562 หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเปิดจุดบริการเกษตรกร/ประชาชนในโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงฯเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2563

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเปิดจุดบริการเกษตรกร/ประชาชนในโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงฯเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2563 จุดที่ 1 ณ บริเวณ ถนนนิตโย หน้าศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มีเกษตรกร ประชาชน เข้ารับการบริการการพักรถ พักคนและรับน้ำดื่ม ผ้าเย็น กาแฟ ขนม และรับแผ่นพับความรู้เรื่องข้าว การป้องกันโรคแมลงศัตรูข้าว จำนวน 120 คน
act14dec62 02act14dec62 03act14dec62 04act14dec62 05act14dec62 06act14dec62 07act14dec62 08
act14dec62 09act14dec62 10