วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสกลนคร ร่วมเปิดจุดให้การบริการเกษตรกร/ประชาชนตามโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร/ประชาชน กระทรวงฯเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2563

act15dec62 02
วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสกลนคร ร่วมเปิดจุดให้การบริการเกษตรกร/ประชาชนตามโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร/ประชาชน กระทรวงฯเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2563

 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเปิดจุดให้การบริการเกษตรกร/ประชาชนที่เดินทางมาในจังหวัดสกลนคร ตามโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร/ประชาชน กระทรวงฯเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2563 จุดที่ 1 ณ บริเวณหน้าศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ถนนนิตโย มีเกษตรกร ประชาชนเข้ารับการบริการการพักรถ พักคนพร้อมรับน้ำดื่ม ผ้าเย็น กาแฟ ขนม นม จำนวน 150 คน
act15dec62 03act15dec62 01act15dec62 04act15dec62 05act15dec62 06act15dec62 07act15dec62 08act15dec62 09act15dec62 10