ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 คณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสกลนคร ร่วมเปิดจุดให้การบริการเกษตรกร/ประชาชนที่เดินทางมาในจังหวัดสกลนคร ปี 2563

s000
ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 คณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสกลนคร  ร่วมเปิดจุดให้การบริการเกษตรกร/ประชาชนที่เดินทางมาในจังหวัดสกลนคร ปี 2563

 คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยการอำนวยการของ นายพิบูลวัฒน์  ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสกลนคร  ร่วมเปิดจุดให้การบริการเกษตรกร/ประชาชนที่เดินทางมาในจังหวัดสกลนคร ตามโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร/ประชาชน กระทรวงฯเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2563 จุดที่ 1 ณ บริเวณหน้าศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ถนนนิตโย ได้มีการแจกแผ่นพับเรื่องความรู้เรื่องข้าว โรค และแมลงศัตรูข้าว โดยมีเกษตรกร ประชาชนเข้ารับการบริการการพักรถ พักคนพร้อมรับน้ำดื่ม ผ้าเย็น กาแฟ ขนม นม จำนวนทั้งสิ้น 615 ราย
s001s002s003s004s005s006s007s008s009s010s011s012s013