ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 จังหวัดสกลนคร

p001
ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 จังหวัดสกลนคร

 นายพิบูลวัฒน์  ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 จังหวัดสกลนคร ตามนโยบายศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน พร้อมตรวจเยี่ยมตามจุดที่กำหนด ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดสกลนคร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมภูริทัตโต  ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
p002p003p004p005p006