วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมพิธีการเปิดงานรวมน้ำใจไทสกลจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2563

act03jan63 01
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมพิธีการเปิดงานรวมน้ำใจไทสกลจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2563

นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายวิริยะ  หริตวร  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมพิธีการเปิดงานรวมน้ำใจไทสกลจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2563 มีการจัดงานในระหว่างวันที่ 17 – 26 มกราคม 2563 โดยมีนายปรีชา  ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  นางวารุณี  ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงาน  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน ครู นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมงาน ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
act03jan63 02act03jan63 03act03jan63 04act03jan63 05