วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 07.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2563

act04jan63 01
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 07.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2563

นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นางสาวยุพดี  รัตนพันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายสุรเชษฐ์  ชามนตรี ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  และนายวิริยะ หริตวร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2563  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมจามจุรี1  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
act04jan63 02act04jan63 03act04jan63 04