วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเชิญพวงดอกไม้พระราชทาน

act05jan63 01

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเชิญพวงดอกไม้พระราชทาน มาถวายเป็นพุทธบูชา ที่เทสกเจดีย์ เทสรังสีอนุสรณ์ วัดถ้ำขาม

  นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วย นายวิริยะ หริตวร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมเชิญพวงดอกไม้พระราชทาน ตามที่จังหวัดสกลนครได้รับแจ้งจากสำนักพระราชวังว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชศรัทธา และทรงระลึกถึง พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) จึงมีพระราชประสงค์ให้จัดพวงดอกไม้พระราชทานมาถวายเป็นพุทธบูชา ที่เทสกเจดีย์ เทสรังสีอนุสรณ์ วัดถ้ำขาม โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เชิญพวงดอกไม้พระราชทาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสกลนคร ข้าราชการ จิตอาสา ประชาชน ณ วัดถ้ำขาม บ้านคำข่า ตำบลไร่ อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร
act05jan63 02act05jan63 03act05jan63 04