วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมจัดนิทรรศการและสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว (โดนัทข้าวฮาง) ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563

act08jan63 01

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมจัดนิทรรศการและสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว (โดนัทข้าวฮาง) ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563

นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายพงศธร ทองพันธ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวอัมพร ศรีอุดม พนักงานประจำห้องทดลอง ร่วมจัดนิทรรศการและสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว (โดนัทข้าวฮาง) ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 โดยมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9  รัชกาลที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “สืบสานงานพ่อ ต่อยอดปณิธาน รากฐานเกษตรอัจฉริยะ” การประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน การแสดงและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร การเเข่งขันตอบปัญหาด้านการเกษตร ระดับมัธยมศึกษา วันที่ 25 มกราคม 2563 งานโคเนื้อเเละกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 23 การประกวดโค กระบือ สัตว์ปีก เเละ แพะ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งอีสาน ครั้งที่ 9 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าชมเป็นจำนวนมาก
act08jan63 04act08jan63 05