วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับจังหวัดครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

act02feb62 01
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับจังหวัดครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
act02feb62 02act02feb62 03