วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 07.30 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดในการจัดกิจกรรม Big Cleaning ในเรือนจำจังหวัดสกลนคร

act03feb63 01
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 07.30 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดในการจัดกิจกรรม Big Cleaning ในเรือนจำจังหวัดสกลนคร

นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายวิริยะ หริตวร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  เข้าร่วมพิธีเปิดในการจัดกิจกรรม Big Cleaning ในเรือนจำจังหวัดสกลนคร ตามปณิธานความดี “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมประกอบด้วย การทำความสะอาดสถานที่เยี่ยมญาติภายในเรือนจำ  การตัดแต่งกิ่งไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบเรือนจำ  การจัดหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ให้บริการกับผู้ต้องขังภายในเรือนจำ  การจัดการอบรมขยายผลในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ณ เรือนจำจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมพิธี
act03feb63 02act03feb63 03act03feb63 04