วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

act01mar63 01

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 

act01mar63 02act01mar63 03act01mar63 04 

นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายวิริยะ  หริตวร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ โดยมีนายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน มูลนิธิ ชมรม สมาคม สโมสร ผู้บริหารสถานศึกษา นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธี  ณ หอประชุมจามจุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร