วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

act01jun63 03
วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 น. นางสาวปิยะนุช เทียงดีฤทธิ์  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

act01jun63 04
ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยนางสาวปิยะนุช เทียงดีฤทธิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายวิริยะ หริตวร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และ ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย คำเบ็ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร