วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07.30 – 14.00 น. ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมงานพิธีไถ่ชีวิตโค กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

act03jul63 01

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07.30 – 14.00 น. ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมงานพิธีไถ่ชีวิตโค กระบือ เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

act03jul63 02act03jul63 03act03jul63 04act03jul63 05 
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย คำเบ็ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วย นายประจวบ มุทเสน เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ได้เข้าร่วมงานพิธีไถ่ชีวิตโค กระบือ เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองสามขา ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ตามกำหนดจัดพิธีไถ่ชีวิตโค กระบือ จำนวน 60 ตัว และมอบสิทธิ์แม่โค-กระบือ พร้อมลูกโค-กระบือ ที่เกิดใหม่ ตัวที่ 2 และตัวที่ 3 ให้เกษตรกรจำนวน 150 คน