วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-10.00 น. ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

 

act04jul63 00
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-10.00 น.ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

act04jul63 01act04jul63 02act04jul63 03act04jul63 04act04jul63 05
 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการได้ร่วมกันถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวคำถวายสัตย์ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา และร่วมลงนามถวายพระพร ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร