วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 – 20.00 น. นางสาวปิยะนุช เทียงดีฤทธิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

act05jul63 00

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 – 20.00 น. นางสาวปิยะนุช เทียงดีฤทธิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

act05jul63 01act05jul63 02act05jul63 03act05jul63 04act05jul63 05

 นางสาวปิยะนุช เทียงดีฤทธิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายวิริยะ หริตวร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีชาญชัย คำเบ็ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน จิตอาสาพระราชทานและ ประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร