วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นางสาวปิยะนุช เทียงดีฤทธิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. - 14.00 น. นางสาวปิยะนุช เทียงดีฤทธิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  มอบหมายให้  ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย คำเบ็ง  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วย จ่าอากาศโทจิรวุฒ ภาสดา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายปรีชา ทองคำ เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตร ได้อย่างรวดเร็วโดยมีหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ที่เข้าร่วม จำนวน 19 คลินิก ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้มีส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ เกษตรกร และผู้สนใจมาร่วมงานและเข้ารับบริการทางการเกษตร ประมาณ 500 คน

act07jul63 01

นางสาวปิยะนุช เทียงดีฤทธิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  มอบหมายให้  ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย คำเบ็ง  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วย จ่าอากาศโทจิรวุฒ ภาสดา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายปรีชา ทองคำ เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตร ได้อย่างรวดเร็วโดยมีหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ที่เข้าร่วม จำนวน 19 คลินิก ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้มีส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ เกษตรกร และผู้สนใจมาร่วมงานและเข้ารับบริการทางการเกษตร ประมาณ 500 คน
act07jul63 02act07jul63 03act07jul63 04act07jul63 05