วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 – 10.00 น. นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมห

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 – 10.00 น. นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  มอบหมายให้นายวิริยะ หริตวร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย  คำเบ็ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน ประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

act01oct63 01

นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  มอบหมายให้นายวิริยะ หริตวร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย  คำเบ็ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน ประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

act01oct63 02act01oct63 04

act01oct63 03act01oct63 05act01oct63 06act01oct63 07