วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07.30 – 09.30 น. นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนค

วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07.30 – 09.30 น. นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  มอบหมายให้ นายวิริยะ หริตวร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายพงศธร ทองพันธ์  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 โดยมี นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

act02oct63 01

           นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  มอบหมายให้ นายวิริยะ หริตวร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายพงศธร ทองพันธ์  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 โดยมี นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
act02oct63 02act02oct63 03act02oct63 04act02oct63 05