วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07.00 – 09.00 น. นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจ

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07.00 – 09.00 น. นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563

act03oct63 01

 นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  มอบหมายให้ นายวิริยะ หริตวร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย คำเบ็ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 โดยมี นายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมพิธี ณ  บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

act03oct63 02act03oct63 03act03oct63 04act03oct63 05act03oct63 06