วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18.00 – 19.30 น. นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระประทีปพระราชทาน ในงาน "เทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล " จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2563

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18.00 – 19.30 น. นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระประทีปพระราชทาน ในงาน "เทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล " จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2563

 act05oct63 01

นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  มอบหมายให้ นายวิริยะ หริตวร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เเละ ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย คำเบ็ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระประทีปพระราชทาน ในงาน "เทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล " จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2563 โดยมี นายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ เข้าร่วมพิธี ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
act05oct63 02act05oct63 03act05oct63 04