วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๓  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ โดยมีหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ตำบลธาตุเชิงชุมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร

act03nov63 01

 นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  มอบหมายให้ นายวิริยะ  หริตวร  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และว่าที่ร้อยตรีชาญชัย  คำเบ็ง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๓  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ โดยมีหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ตำบลธาตุเชิงชุมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร

act03nov63 02act03nov63 03act03nov63 04