วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ร่วมดำเนินการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ     ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ร่วมดำเนินการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสกลนครและกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์          ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร   เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการ  หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน         ร่วมโครงการ ณ โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร  บ้านหนองบาก หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

act04nov63 01

  นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ     ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย  คำเบ็ง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และ จ่าอากาศโทจิรวุฒ ภาสดา ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมดำเนินการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสกลนครและกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์          ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร   เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการ  หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน         ร่วมโครงการ ณ โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร  บ้านหนองบาก หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
act04nov63 02act04nov63 03act04nov63 04act04nov63 05