วันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี

วันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓  นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “๓๘ ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน ” โดยศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มีส่วน งานศึกษาและพัฒนาด้านข้าว นำเสนออีกด้วย ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

act05nov63 01

 นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “๓๘ ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน ” โดยศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มีส่วน งานศึกษาและพัฒนาด้านข้าว นำเสนออีกด้วย ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
act05nov63 02act05nov63 03act05nov63 04act05nov63 05act05nov63 06