ร่วมจัดนิทรรศการในงานฉลองครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย

ptt1

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี งานวิจัยข้าวไทย

   

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 นางสาวปิยะนุช เทียงดีฤทธิ์  ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวสุรีรัตน์     อุสาพรม และนายสุรเชษฐ์ ถำวาปี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย ร่วมจัดนิทรรศการในงานฉลองครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี