วันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมให้การรับ – ส่ง ผู้แทนพระองค์

วันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมให้การรับ – ส่ง ผู้แทนพระองค์

act06dec63 01

 ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดประดิษฐ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “ภูพานราชนิเวศน์” ในวันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ พร้อมด้วยส่วนราชการ เข้าร่วมรับ – ส่ง ผู้แทนพระองค์ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ณ สนามบินกองทัพบกค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร ในการนี้ นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  ได้มอบหมายให้ นายวิริยะ  หริตวร  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมให้การรับ – ส่ง ผู้แทนพระองค์ ในครั้งนี้
act06dec63 02act06dec63 03act06dec63 04act06dec63 05act06dec63 06