จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อมูลศักยภาพการปลูกข้าวรายแปลงฯ ครั้งที่ 3

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อมูลศักยภาพการปลูกข้าวรายแปลงฯ ครั้งที่ 3

   เมื่อวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2559 ศูนยืวิจัยข้าวสกลนคร โดยนายชิษณุชา  บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อมูลเขตศักยภาพและจัดทำข้อมูลการปลูกข้าวรายแปลงเพื่อพัฒนาระบบการผลิตข้าวของประเทศไทย ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายสุเทพ ฤทธิ์แสวง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ โดยในการประชุมครั้งนี้ มี ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย และนายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรีพร้อมด้วยนักวิชาการจากศูนย์วิจัยข้าวต่างๆ ร่วมในการประชุม